Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kostel sv. Mikuláše

- ve středu obce, umístěný na návrší nad Červeným potokem, je barokní stavbou z 18. století, jež byla postavena na místě původního kostela, připomínaného v seznamu farních kostelů ústeckého děkanátu v roce 1352.

Obdélníková stavba s trojbokým presbytářem a malou sakristií na severním boku má v závěru presbytáře hranolovitou věž z roku 1845. Loď byla přestavována v 18. století. Zařízení se nedochovalo. Hlavní barokní oltář z roku 1725 byl osazený sochami sv. Josefa a sv. Jana Nepomuckého po stranách, v nástavci pak byla umístěna reliéfní socha Boha Otce. Kamenná křtitelnice z roku 1705 se středovou nohou s Obrazekprstenci nesla kruhový kalich a dřevěné víko s reliéfem Kristova křtu. Fasády jsou členěny okny s půlkruhovými oblouky a lizénovými rámci. V průčelí je nad pravoúhlým vchodem umístěno čtvercové okno. Nad korunní římsou je umístěn obdélníkový štít s trojúhelníkovými křídly a s trojúhelníkovým nástavcem. Plochostropá loď má na západní stěně zděnou kruchtu.

V roce 1992 zajistil objekt mřížemi kovář Jan Borkovec z Žežic. Současný pohled na kostel nám skýtá smutný obrázek na chátrající historickou stavbu.

V minulosti náležela ke kostelu fara, která se nachází naproti kostelu. Jedná se o barokní obdélníkovou stavbu z poloviny 18. století. Objekt je jednopatrový a původně měl valbovou střechu.

 

Socha sv. Jana Nepomuckého - u barokního mostu přes Červený potok

Postava světce, který stojí na vysokém hranolovitém soklu nad Obrazekmostním parapetem v řasnatém rouchu, má v pravé ruce palmovou ratolest a v levé drží krucifix. Nad hlavou má pětihvězdičkovou svatozář. Plastiku signovanou roku 1813, jedná se patrně o datum pozdější opravy, a sokl restauroval v roce 1996 akademický sochař Michael Bílek z Petrovic.

Plastika společně s barokním mostem obnoveným v roce 1998 firmou SANAP Litoměřice a milníkem z konce 18. století ( v roce 1996 restaurovaný rovněž M. Bílkem) jsou chráněnými kulturními památkami.

 

 

 

Čermenská památná lípa

ObrazekNa návsi nedaleko Hostince u Kaštanu se vypíná Lípa malolistá, jež byla dne 31.10.1994 zaevidována jako Památný strom v CHKO  - České středohoří. Dosahuje výšky 18 m a její obvod činí 3,38 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky fotogalerie